Normaleiddio Basgeg mewn addysg – Diwrnod #1

Llwyddiant a Heriau Datblygu’r Fasgeg yng Ngwlad y Basg

Yr wythnos hon (28 Medi – 2 Hyd), mae dirprwyaeth o sector addysg bellach Cymru yn ymweld â Gwlad y Basg er mwyn rhannu arfer da ar ddwyieithrwydd yn y maes addysg a hyfforddiant ôl-16.
Gwlad y Basg Diwrnod 1

Dyma argraffiadau y ddirprwyaeth o’r diwrnod cyntaf yn dilyn cyflwyniadau a chyfarfodydd gyda Llywodraeth Gwlad y Basg.

Wel am ddiwrnod ysbrydoledig yng nghwmni swyddogion o Adran Addysg, Polisi Iaith a Diwylliant Llywodraeth Gwlad y Basg.

Braf iawn oedd clywed am yr holl lwyddiant ac enghreifftiau o arfer da dros y 30 mlynedd diwethaf sydd wedi cynyddu siaradwyr Basgeg o 21.9% i 36.4%.

Mae’r mwyafrif o siaradwyr Basgeg yn yr ystod oedran o dan 25 (73%), sy’n arwydd o lwyddiant polisi arloesol a chynhwysol y Llywodraeth ar gyfer y daith addysgol o’r crud i’r bedd.

Negeseuon pwysig y dydd i ni oedd y ffaith fod y weledigaeth yn un strategol hirdymor gyda pholisi cadarn yn cefnogi gwaith y staff dysgu a’r myfyriwr.

Diddorol oedd dysgu am y gefnogaeth ieithyddol gref iawn i athrawon a thiwtoriaid ar draws y sbectrwm addysg, sef IRALE, sy’n golygu mai prin iawn ydy’r addysgwyr a hyffordwyr sydd ddim yn medru Basgeg.

Mae trefn Heddlu Gogledd Cymru – lle mae cael peth dealltwriaeth o’r Gymraeg yn hanfodol i bob swydd – yn bolisi gweithredol yn y sector addysg a’r sector gyhoeddus yma gyda’r Fasgeg yng Ngwlad y Basg.

Mae cymhwyso’r iaith yn hollol naturiol yma a phleser oedd clywed pobl heddiw yn ymfalchïo yn eu hiaith.

Ond er bod polisiau iaith Gwlad y Basg yn flaengar ac yn amlwg eu gweld yn dwyn ffrwyth yn yr ysgolion cynradd ac uwchradd, cyfaddef y Llywodraeth bod y sector alwedigaethol yn parhau i fod yn fwy heriol.  Yn y sector hwn, mae 26% yn astudio drwy’r iaith Fasgeg. Mae hyn yn cymharu yn ffafriol iawn â Chymru.

Edrychwn ymlaen at ein hymweliad yfory i TKNIKA.

Tîm #Cymrubasg


Diolch yn fawr i’r tîm #CymruBasg am gyfrannu ar y cyd i’r blogbost, sef: Angharad Mai Roberts, Claire Roberts, Bryn Hughes Parry, Anna Fflur Davies, Branwen Thomas, Caren Efans, Osian Jones, Fflur Rees Jones, Helen Humphreys, Lowri Morgans.

Advertisements

About Claire Roberts

Claire.roberts [a] colegaucymru.ac.uk
This entry was posted in Cymraeg and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Normaleiddio Basgeg mewn addysg – Diwrnod #1

  1. Pingback: Dysgu o bell ac agos i ymestyn gorwelion addysg ddwyieithog | colegaucymru

  2. Pingback: Normaleiddio Basgeg mewn addysg – Diwrnod #2 | colegaucymru

  3. Pingback: Normalising the Basque language in education – Day #1 | colegaucymru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s