Bathodynnau digidol – Beth yw’r pwynt? Karen Pontin, Ymgynghorydd ColegauCymru

Nid yw’n bosibl, yn gymesur, nac yn synhwyrol i gael holl addysg wedi’u achredu gan Sefydliad Dyfarnu.  Mae ennill achrediad yn her ac ar gontractau a phrosiectau megis y rhaglen DPP ColegauCymru, yn aml nid oes cyllid nag amser ar eu cyfer. Hefyd pan mae dysgu yn weddol fyr, er enghraifft rhaglen ar-lein o 40 munud sy’n cynnwys rhywbeth sydd yn berthnasol i staff sefydliad penodol, gall achrediad ar gyfer y rhaglen profi’n gymhleth ac yn ddrud.  Nid ydych yn torri cneuen gyda morthwyl.

Fodd bynnag, mae ffordd y gellir achredu’n gymharol gyflym, heb poen – gan ddefnyddio gwasanaeth cydnabyddiaeth ddigidol. Mae’n fenter sy’n fwy-fwy poblogaidd yn y DU. Mae mudiadau yn defnyddio bathodynnau digidol i gydnabod darnau byr o ddysgu a chyflawniad ac yn rhoi tystiolaeth o’r hyn y maent wedi ei wneud i’r cyfranogwyr. Meddyliwch am fathodynnau’r sgowtiaid a’r geidiaid ond heb y gwnïo … .. Edrychwch ar erthygl JISC ar bathodynnau i weld rhagor.

Nid yw’r gwasanaeth bathodynnau ar gael am ddim ond mae’n hawdd i’w sefydlu, ac mae’n gyflymach ac yn fwy cost effeithiol nag achrediad traddodiadol – yn enwedig os yw’r rhaglen yn fyr neu’n gyfyngedig fel y’i disgrifir uchod. Os ydych yn datblygu prosiect neu raglen a fyddai’n elwa ar gydnabyddiaeth allanol – cofiwch am fathodynnau digidol ac efallai eu cynnwys yn eich cynlluniau.

Advertisements

About Claire Roberts

Claire.roberts [a] colegaucymru.ac.uk
This entry was posted in Teaching and Learning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s