Etifeddiaeth y prosiect DPP: Paratoi ar gyfer byd sy’n newid

O’n cwmpas gwelir newidiadau enfawr ar y gweill. Mae Prydain yn barod i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae Llywydd Etholedig yr Unol Daleithiau yn seren realiti o’r teledu ac ymddengys fod y byd yn gyffredinol yn fwyfwy cymhleth a darniog.

Yn ein sector ein hunain gyda’r newidiadau enfawr i Sgiliau Hanfodol, y Fagloriaeth a TGAU Cymraeg, beth y gellir ei wneud i gynyddu gwytnwch ar gyfer yr adegau anrhagweladwy o’n blaenau? Yn fwy nag erioed, mae angen arweinwyr doeth ac ymarferol sy’n galluogi ac yn annog eu staff i ddatblygu fel eu bod ar frig eu gêm wrth gyflwyno dysgu.

Mae llawer o ffyrdd i arweinwyr cefnogi eu staff i hogi eu galluoedd ond un o’r rhai mwyaf cost effeithiol yw drwy eu hannog i fynychu gwe-seminarau ac adnoddau mynediad sydd eisoes ar gael ac weithiau am ddim, ar-lein.

Mae prosiect DPP ColegauCymru (a ariennir bellach trwy Cymwysterau Cymru) yn dod i ben yn naturiol ym Mehefin 2017 ond mae pawb dan sylw yn canolbwyntio ar sicrhau bod ei etifeddiaeth yn byw yn hir ar ôl y dyddiad hwnnw. Mae rhai o’r adnoddau Llythrennedd Digidol a ddatblygwyd ar y prosiect eisoes ar gael am ddim ar-lein ac mae eraill ar y gweill. Yn ogystal, mae llawer o’r gwe-seminarau sydd wedi’u cynnal hyd yn hyn yn cael eu cofnodi ac ar gael – a bydd y nifer hwn yn cynyddu yn ystod y misoedd sy’n weddill o’r prosiect. Mae’r adnoddau – a fydd ar gael yn ddwyieithog – a gwe-seminarau, yn rhydd i gael mynediad drwy’r adran sgiliau ôl-16 o Moodle ColegauCymru a byddant yn parhau i fod ar gael y tu hwnt i 2017.

Felly, os ydych yn gobeithio cynyddu gwytnwch yn eich sefydliad a pharatoi eich hun neu eich staff ar gyfer y dyfodol – cofiwch ymweld â Moodle ColegauCymru yn y misoedd nesaf i weld yr ystod o adnoddau dwyieithog – a gwyliwch allan am gynhadledd prosiect DPP.

 

 

 

Advertisements

About Claire Roberts

Claire.roberts [a] colegaucymru.ac.uk
This entry was posted in Skills. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s