Author Archives: Claire Roberts

About Claire Roberts

Claire.roberts [a] colegaucymru.ac.uk

Busnes mentrus …? Sylwadau ar sicrhau ansawdd prosiect sgiliau ôl-16

Mae ymarferwyr a rheolwyr yn gyfarwydd ag egwyddorion a systemau sy’n sicrhau ansawdd effeithiol mewn sefydliadau. Rydym yn gweithio fel mater o drefn gyda chraffu QA mewnol ac allanol a gyda sefyllfa pob sefydliad ar sut y gall damcaniaethau megis … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

A risky business…? Observations on quality assuring the Skills Post-16 project

Practitioners and managers are familiar with principles and systems of effective quality assurance in organisations.  We routinely work with internal and external QA scrutiny and with each institution’s ‘take’ on how theories such as ‘Total Quality Management’ or process improvement … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

CPD Project WBL Taskforce – A strategy for sustainability

The impact of the Review of Qualifications has been felt across Post 16 education and training in Wales.  In response the ColegauCymru CPD programme was designed to support all colleagues who are involved in delivering skills – whether they work … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Tasglu Prosiect Dysgu Seiliedig ar Waith – Strategaeth ar gyfer cynaliadwyedd

Mae effaith yr Adolygiad Cymwysterau wedi cael ei deimlo ar draws y sector addysg a hyfforddiant ôl-16 yng Nghymru.  Fel ymateb, cafodd rhaglen DPP ColegauCymru ei chynllunio i gefnogi’r holl gydweithwyr sy’n ymwneud â chyflwyno sgiliau – o fewn colegau, … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Bathodynnau digidol – Beth yw’r pwynt? Karen Pontin, Ymgynghorydd ColegauCymru

Nid yw’n bosibl, yn gymesur, nac yn synhwyrol i gael holl addysg wedi’u achredu gan Sefydliad Dyfarnu.  Mae ennill achrediad yn her ac ar gontractau a phrosiectau megis y rhaglen DPP ColegauCymru, yn aml nid oes cyllid nag amser ar … Continue reading

Posted in Teaching and Learning | Leave a comment

Digital Badges: What’s the point? By Karen Pontin, ColegauCymru / CollegesWales Consultant

It is not possible, proportionate or sensible to have all learning accredited by an Awarding Organisation. Gaining accreditation is a challenge and on contracts and projects such as the ColegauCymru/CollegesWales CPD programme, funding and timescales often don’t allow for it. … Continue reading

Posted in Teaching and Learning | Leave a comment

Day 3 lessons from the Basque Country: collaboration, innovation, shared goals and a strong sense of place

This week (06-10 June), a delegation from Wales’ further education sector is visiting the Basque Country in order to explore innovation in post-16 education and training and links with SMEs. The delegation, led by ColegauCymru and funded by Erasmus+, are … Continue reading

Posted in Europe, FE Policy, Skills | Tagged , , | Leave a comment

Day 2: learning from specialist vocational centres in the Basque Country

This week (06-10 June), a delegation from Wales’ further education sector is visiting the Basque Country in order to explore innovation in post-16 education and training and links with SMEs. The delegation, led by ColegauCymru and funded by Erasmus+, are blogging … Continue reading

Posted in Europe, FE Policy, Skills | Tagged , , | Leave a comment

Innovation in FE: an exploration of the Basque Country

This week (06-10 June), a delegation from Wales’ further education sector is visiting the Basque Country in order to explore innovation in post-16 education and training and links with SMEs. The delegation, led by ColegauCymru and funded by Erasmus+, are blogging … Continue reading

Posted in Europe, FE Policy, Skills | Tagged , , | Leave a comment

International Business in Spain: a career-building experience for business learners comes to life

In Spain’s Basque Country since last Sunday, a select group of learners studying for a diploma in business studies at Coleg y Cymoedd are on work placement, learning about international trading. Preparing for his first trip abroad, missing the football, the … Continue reading

Posted in Europe | Tagged , , , , , , , | Leave a comment