Author Archives: LlinosThomas

About LlinosThomas

llinos.thomas [a] colegaucymru.ac.uk

Catalonia Day 4 – (our last day) – #FEInnovate

An inspirational and very busy week is coming to an end with the last visit of our unforgettable Catalonian experience. This morning we visited the Institut de Nautica de Barcelona, located on the beautiful waterfront in a new and very … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia Diwrnod 4 (y diwrnod olaf) – #ArloesiAB

Mae wythnos ysbrydoledig a phrysur iawn yn dod i ben gyda’n hymweliad olaf fel rhan o’n taith fythgofiadwy i Gatalunya. Aethom i ymweld â Institut de Nautica de Barcelona y bore ma, sydd wedi ei leoli wrth y dŵr mewn … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia Day 3 – #FEInnovate

An early start at 7.45am to the third day of the trip to Catalonia as we leave the city and caught a train to Vic, in the area of ​​Osona. Maria was already on the train so it was very … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia Diwrnod 3 – #ArloesiAB

Cychwyn cynnar  am 7.45m i’r trydydd diwrnod o’r daith i Gatalonia  gan ein bod yn gadael y ddinas a dal trên i Vic, yn ardal Osona. Roedd Maria eisoes ar y trên felly roedd yn hynod bwysig i ni fod … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia Day #2

After a good night’s sleep and a delicious breakfast, the group walked toward the Metro to meet Maria downtown. A group of 22 visitors on public transport is a sight worth seeing. Today’s visit was to the school / college … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia Diwrnod #2

Ar ôl noson dda o gwsg a brecwast blasus cerddodd y grŵp tuag at y Metro i gwrdd â Maria yn y ddinas. Roedd grŵp o 22 ymwelwyr ar drafnidiaeth gyhoeddus yn olygfa werth gweld. Ymweliad heddiw oedd i ysgol/coleg … Continue reading

Gallery | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia 2017 #ArloesiAB

Wel am ddiwrnod cyntaf i’r ymweliad yng Nghatalonia! Ar ôl crwydro strydoedd Barcelona ac ymgais aflwyddiannus i fynd ar y bws, derbynion ni gyfarwyddiadau i fynd ar y Metro. Dau drên ar y Metro’n ddiweddarach, cyrhaeddon ni ardal breswyl lle … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia 2017 – #FEInnovate

Well what a first day on our Catalonia visit! After wandering the streets of Barcelona and a failed attempt at getting the bus, we received directions for the Metro. Two Metro train rides later, we arrived in a residential area … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Visit to Centre of Excellence – Aerospace and Advanced Manufacturing (AMTEC)

We had a great start to our final day in Seattle, Mary Kaye Bredeson, the Executive Director for the Centre of Excellence, had not only organised a breakfast for us at AMTEC, but had made homemade sticky buns with pecan … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Coffi @ Starbucks

Does dim i guro paned dda yn y bore!  A lle gwell am ymweliad cyntaf y dydd na chwmni Starbucks.  Pan agorodd y Starbucks cyntaf ym marchnad hanesyddol Pike Place, Seattle ym 1971 ei nod oedd gwneud dau beth: rhannu … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment