Author Archives: rachelclaireroberts

About rachelclaireroberts

Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd ColegauCymru / Bilingual Director at ColegauCymru

Debrecen, Thermal Baths, Sports Ambassadors and Cabbages………. 21st – 25th September 2017

The Erasmus + Youth Sports Development Ambassadors (YSDA) project involves seven partner countries from around Europe. Last weekend saw ambassadors and mentors from Wales, Italy, Portugal and Poland visiting Debrecen and Hajduhadhaz in Hungary for four days of culture, training … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Mwy o Gymraeg yng Nghymru: mwy i ddod mewn addysg bellach

Llawenydd!  Adroddwyd yn Arolwg Defnydd yr Iaith Gymraeg 2013-15 gan y Comisiynydd a’r Llywodraeth  bod twf yn y nifer sy’n medru’r Gymraeg, gyda 130,700 o siaradwyr newydd. Mae’r ystadegau yn dystiolaeth i’r newid dros y ddegawd diwethaf bod shifft ieithyddol … Continue reading

Posted in Cymraeg | Tagged , , , | Leave a comment