Author Archives: rachelclaireroberts

About rachelclaireroberts

Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd ColegauCymru / Bilingual Director at ColegauCymru

Mwy o Gymraeg yng Nghymru: mwy i ddod mewn addysg bellach

Llawenydd!  Adroddwyd yn Arolwg Defnydd yr Iaith Gymraeg 2013-15 gan y Comisiynydd a’r Llywodraeth  bod twf yn y nifer sy’n medru’r Gymraeg, gyda 130,700 o siaradwyr newydd. Mae’r ystadegau yn dystiolaeth i’r newid dros y ddegawd diwethaf bod shifft ieithyddol … Continue reading

Posted in Cymraeg | Tagged , , , | Leave a comment