Author Archives: rachelclaireroberts

About rachelclaireroberts

Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd ColegauCymru / Bilingual Director at ColegauCymru

Erasmus+ Visit to Helsinki Vocational College

Last week, 15 members of staff from Welsh FE colleges and organisations visited Helsinki Vocational College in Finland as part of the Erasmus+ 2018 staff project. Interested in gaining an overview of the Finnish education system and the status of … Continue reading

Posted in Europe | Leave a comment

Cefnogi llwyddiant ein haelodau yn y Sioe 25 Gorffennaf 2018 / Supporting our members success in Royal Welsh agriculture show 25 July 2018

Please scroll down for English. Sicrhaodd amrywiaeth o ddigwyddiadau fod rôl addysg ôl-16 wrth ddarparu sgiliau i gymunedau Cymru wedi’i dogfennu’n dda mewn trafodaethau am amaethyddiaeth, darlledu, prentisiaethau Cymraeg, Brexit, adnoddau dysgu rhyngweithiol a chystadlaethau dysgu. Mewn partneriaeth â Chomisiynydd … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Debrecen, Thermal Baths, Sports Ambassadors and Cabbages………. 21st – 25th September 2017

The Erasmus + Youth Sports Development Ambassadors (YSDA) project involves seven partner countries from around Europe. Last weekend saw ambassadors and mentors from Wales, Italy, Portugal and Poland visiting Debrecen and Hajduhadhaz in Hungary for four days of culture, training … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Mwy o Gymraeg yng Nghymru: mwy i ddod mewn addysg bellach

Llawenydd!  Adroddwyd yn Arolwg Defnydd yr Iaith Gymraeg 2013-15 gan y Comisiynydd a’r Llywodraeth  bod twf yn y nifer sy’n medru’r Gymraeg, gyda 130,700 o siaradwyr newydd. Mae’r ystadegau yn dystiolaeth i’r newid dros y ddegawd diwethaf bod shifft ieithyddol … Continue reading

Posted in Cymraeg | Tagged , , , | Leave a comment