Category Archives: Cymraeg

Learning from near and far to extend the horizons of bilingual education

Arwel Williams, Bilingualism Manager at Coleg Gwent, considers creative opportunities to embed bilingualism in post 16 education, learning from experts and peers from near and far.   Bilingualism and teaching and learning go hand in hand and we see in … Continue reading

Posted in Cymraeg, Teaching and Learning | Leave a comment

Dysgu o bell ac agos i ymestyn gorwelion addysg ddwyieithog

Arwel Williams, Rheolwr Dwyieithrwydd Coleg Gwent, sy’n son yma am gyfleoedd creadigol i ymwreiddio dwyieithrwydd yn addysg a hyfforddiant ôl 16, gan ddysgu o arbenigwyr a chymheiriaid o bell ac agos.     Mae dysgu ac addysgu a dwyieithrwydd yn mynd … Continue reading

Posted in Cymraeg, Teaching and Learning | Leave a comment

Mwy o Gymraeg yng Nghymru: mwy i ddod mewn addysg bellach

Llawenydd!  Adroddwyd yn Arolwg Defnydd yr Iaith Gymraeg 2013-15 gan y Comisiynydd a’r Llywodraeth  bod twf yn y nifer sy’n medru’r Gymraeg, gyda 130,700 o siaradwyr newydd. Mae’r ystadegau yn dystiolaeth i’r newid dros y ddegawd diwethaf bod shifft ieithyddol … Continue reading

Posted in Cymraeg | Tagged , , , | Leave a comment

Normalising the Basque language in education – Day #4

Developing bilingualism in the private sector and championing bilingualism with one voice Day #4: findings of the delegation from Wales’ further education sector which is visiting the Basque Country in order to share good practice on bilingualism in the post-16 education … Continue reading

Posted in Cymraeg | Tagged , , , , | 3 Comments

Normaleiddio Basgeg mewn addysg – Diwrnod #4

Datblygu dwyieithrwydd yn y sector breifat a hyrwyddo dwyieithrwydd ag un llais Diwrnod #4: hynt y ddirprwyaeth o sector addysg bellach Cymru sy’n ymweld â Gwlad y Basg er mwyn rhannu arfer da ar ddwyieithrwydd yn y maes addysg a hyfforddiant ôl-16. … Continue reading

Posted in Cymraeg | Tagged , , , , | Leave a comment

Normalising the Basque language in education – Day #3

Meeting the needs of local industry and the local community Day #3: findings of the delegation from Wales’ further education sector which is visiting the Basque Country in order to share good practice on bilingualism in the post-16 education and training … Continue reading

Posted in Cymraeg | Tagged , , , | 1 Comment

Normaleiddio Basgeg mewn addysg – Diwrnod #3

Diwallu anghenion y diwydiant a’r gymuned leol Diwrnod #3: hynt y ddirprwyaeth o sector addysg bellach Cymru sy’n ymweld â Gwlad y Basg er mwyn rhannu arfer da ar ddwyieithrwydd yn y maes addysg a hyfforddiant ôl-16. Wedi dechrau diwrnod 3 yng … Continue reading

Posted in Cymraeg | Tagged , , , , | 1 Comment

Normalising the Basque language in education – Day #2

Supporting Bilingual Vocational Learning in the Basque Country Day #2: findings of the delegation from Wales’ further education sector which is visiting the Basque Country in order to share good practice on bilingualism in the post-16 education and training sector. Another … Continue reading

Posted in Cymraeg | Tagged | 1 Comment

Normaleiddio Basgeg mewn addysg – Diwrnod #2

Cefnogi Dysgu Galwedigaethol Dwyieithog yng Ngwlad y Basg Diwrnod #2: hynt y ddirprwyaeth o sector addysg bellach Cymru sy’n ymweld â Gwlad y Basg er mwyn rhannu arfer da ar ddwyieithrwydd yn y maes addysg a hyfforddiant ôl-16. Brecwast cynnar eto bore … Continue reading

Posted in Cymraeg | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Normalising the Basque language in education – Day #1

Successes and Challenges of Developing the Basque Language in the Basque Country This week (28 Sept – 2 Oct), a delegation from Wales’ further education sector is visiting the Basque Country in order to share good practice on bilingualism in … Continue reading

Posted in Cymraeg | Tagged , , , | 5 Comments