Category Archives: Skills

AoC Sport National Championships 2019 A diary of the event by former Coleg Llandrillo student Patrick Hinchcliff

Friday 26th April Friday signalled the beginning of this year’s AOC Sport National Championships, and the first day was an eventful one. As a former student at Coleg Llandrillo and an aspiring journalist, I’d been lucky enough to be to … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Cefnogi llwyddiant ein haelodau yn y Sioe 25 Gorffennaf 2018 / Supporting our members success in Royal Welsh agriculture show 25 July 2018

Please scroll down for English. Sicrhaodd amrywiaeth o ddigwyddiadau fod rôl addysg ôl-16 wrth ddarparu sgiliau i gymunedau Cymru wedi’i dogfennu’n dda mewn trafodaethau am amaethyddiaeth, darlledu, prentisiaethau Cymraeg, Brexit, adnoddau dysgu rhyngweithiol a chystadlaethau dysgu. Mewn partneriaeth â Chomisiynydd … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

European Training Foundation Annual Forum for Quality Assurance in Vocational Education and Training

(Photo shows one of the work sessions involving delegates from Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia,Tunisia, Morocco, Algeria, Palestine, Lebanon, Israel, and Egypt) Phil Whitney, ColegauCymru / CollegesWales Consultant In the interest of European partnerships and international benchmarking in FE I was invited … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Diwrnod 2 – Erasmus+ i Denmarc / Day 2 – Erasmus+ trip to Denmark

Please scroll down for English. Diwrnod 2 – Dechreuodd yr ail ddiwrnod gyda brecwast am 7.30-8am, gyda taith byr o’r hostel i’r coleg er mwyn dechrau am 9am. Ar ôl i’w system greu argraff gadarnhaol ddoe, system VET strwythurol a chymharol glir/ syml i addysg ôl-16/17 yn Nenmarc, … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Diwrnod 1 – Taith Erasmus+ i Denmarc Day 1 – Erasmus+ Trip to Denmark

Please scroll down for English. Ar ôl diwrnod o deithio ddoe, rydym yn deffro i olau dydd yn nhref hardd Sonderborg, Denmarc. Y ffocws ar gyfer yr ymweliad yw archwilio cyflwyno sgiliau lefel uwch (lefelau 3 – 5) mewn lleoliad galwedigaethol … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Competitive Sport in FE is good for you! Rob Baynham, Sports Coordinator ColegauCymru/CollegesWales

The debate over the benefits or negative impact of competitive sport in education is one that can polarise opinion. In my own experience working for ColegauCymru / CollegesWales on projects that deal with inactive young people, particularly female learners, we … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Debrecen, Thermal Baths, Sports Ambassadors and Cabbages………. 21st – 25th September 2017

The Erasmus + Youth Sports Development Ambassadors (YSDA) project involves seven partner countries from around Europe. Last weekend saw ambassadors and mentors from Wales, Italy, Portugal and Poland visiting Debrecen and Hajduhadhaz in Hungary for four days of culture, training … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Catalonia Day 4 – (our last day) – #FEInnovate

An inspirational and very busy week is coming to an end with the last visit of our unforgettable Catalonian experience. This morning we visited the Institut de Nautica de Barcelona, located on the beautiful waterfront in a new and very … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia Diwrnod 4 (y diwrnod olaf) – #ArloesiAB

Mae wythnos ysbrydoledig a phrysur iawn yn dod i ben gyda’n hymweliad olaf fel rhan o’n taith fythgofiadwy i Gatalunya. Aethom i ymweld â Institut de Nautica de Barcelona y bore ma, sydd wedi ei leoli wrth y dŵr mewn … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia Day 3 – #FEInnovate

An early start at 7.45am to the third day of the trip to Catalonia as we leave the city and caught a train to Vic, in the area of ​​Osona. Maria was already on the train so it was very … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment