Category Archives: Skills

Diwrnod 2 – Erasmus+ i Denmarc / Day 2 – Erasmus+ trip to Denmark

Please scroll down for English. Diwrnod 2 – Dechreuodd yr ail ddiwrnod gyda brecwast am 7.30-8am, gyda taith byr o’r hostel i’r coleg er mwyn dechrau am 9am. Ar ôl i’w system greu argraff gadarnhaol ddoe, system VET strwythurol a chymharol glir/ syml i addysg ôl-16/17 yn Nenmarc, … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Diwrnod 1 – Taith Erasmus+ i Denmarc Day 1 – Erasmus+ Trip to Denmark

Please scroll down for English. Ar ôl diwrnod o deithio ddoe, rydym yn deffro i olau dydd yn nhref hardd Sonderborg, Denmarc. Y ffocws ar gyfer yr ymweliad yw archwilio cyflwyno sgiliau lefel uwch (lefelau 3 – 5) mewn lleoliad galwedigaethol … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Competitive Sport in FE is good for you! Rob Baynham, Sports Coordinator ColegauCymru/CollegesWales

The debate over the benefits or negative impact of competitive sport in education is one that can polarise opinion. In my own experience working for ColegauCymru / CollegesWales on projects that deal with inactive young people, particularly female learners, we … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Debrecen, Thermal Baths, Sports Ambassadors and Cabbages………. 21st – 25th September 2017

The Erasmus + Youth Sports Development Ambassadors (YSDA) project involves seven partner countries from around Europe. Last weekend saw ambassadors and mentors from Wales, Italy, Portugal and Poland visiting Debrecen and Hajduhadhaz in Hungary for four days of culture, training … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Catalonia Day 4 – (our last day) – #FEInnovate

An inspirational and very busy week is coming to an end with the last visit of our unforgettable Catalonian experience. This morning we visited the Institut de Nautica de Barcelona, located on the beautiful waterfront in a new and very … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia Diwrnod 4 (y diwrnod olaf) – #ArloesiAB

Mae wythnos ysbrydoledig a phrysur iawn yn dod i ben gyda’n hymweliad olaf fel rhan o’n taith fythgofiadwy i Gatalunya. Aethom i ymweld â Institut de Nautica de Barcelona y bore ma, sydd wedi ei leoli wrth y dŵr mewn … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia Day 3 – #FEInnovate

An early start at 7.45am to the third day of the trip to Catalonia as we leave the city and caught a train to Vic, in the area of ​​Osona. Maria was already on the train so it was very … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia Diwrnod 3 – #ArloesiAB

Cychwyn cynnar  am 7.45m i’r trydydd diwrnod o’r daith i Gatalonia  gan ein bod yn gadael y ddinas a dal trên i Vic, yn ardal Osona. Roedd Maria eisoes ar y trên felly roedd yn hynod bwysig i ni fod … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia Day #2

After a good night’s sleep and a delicious breakfast, the group walked toward the Metro to meet Maria downtown. A group of 22 visitors on public transport is a sight worth seeing. Today’s visit was to the school / college … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia Diwrnod #2

Ar ôl noson dda o gwsg a brecwast blasus cerddodd y grŵp tuag at y Metro i gwrdd â Maria yn y ddinas. Roedd grŵp o 22 ymwelwyr ar drafnidiaeth gyhoeddus yn olygfa werth gweld. Ymweliad heddiw oedd i ysgol/coleg … Continue reading

Gallery | Leave a comment