Category Archives: Skills

Etifeddiaeth y prosiect DPP: Paratoi ar gyfer byd sy’n newid

O’n cwmpas gwelir newidiadau enfawr ar y gweill. Mae Prydain yn barod i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae Llywydd Etholedig yr Unol Daleithiau yn seren realiti o’r teledu ac ymddengys fod y byd yn gyffredinol yn fwyfwy cymhleth a darniog. … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Legacy of the CPD Project: Preparing for a changing world

All around us there are massive changes underway. Britain is poised to leave the European Union, the President Elect in the USA is an ex-reality TV host and the world in general seems to be increasingly complicated and fragmenting. In … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Busnes mentrus …? Sylwadau ar sicrhau ansawdd prosiect sgiliau ôl-16

Mae ymarferwyr a rheolwyr yn gyfarwydd ag egwyddorion a systemau sy’n sicrhau ansawdd effeithiol mewn sefydliadau. Rydym yn gweithio fel mater o drefn gyda chraffu QA mewnol ac allanol a gyda sefyllfa pob sefydliad ar sut y gall damcaniaethau megis … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

A risky business…? Observations on quality assuring the Skills Post-16 project

Practitioners and managers are familiar with principles and systems of effective quality assurance in organisations.  We routinely work with internal and external QA scrutiny and with each institution’s ‘take’ on how theories such as ‘Total Quality Management’ or process improvement … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

CPD Project WBL Taskforce – A strategy for sustainability

The impact of the Review of Qualifications has been felt across Post 16 education and training in Wales.  In response the ColegauCymru CPD programme was designed to support all colleagues who are involved in delivering skills – whether they work … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Tasglu Prosiect Dysgu Seiliedig ar Waith – Strategaeth ar gyfer cynaliadwyedd

Mae effaith yr Adolygiad Cymwysterau wedi cael ei deimlo ar draws y sector addysg a hyfforddiant ôl-16 yng Nghymru.  Fel ymateb, cafodd rhaglen DPP ColegauCymru ei chynllunio i gefnogi’r holl gydweithwyr sy’n ymwneud â chyflwyno sgiliau – o fewn colegau, … Continue reading

Posted in Skills | Leave a comment

Day 3 lessons from the Basque Country: collaboration, innovation, shared goals and a strong sense of place

This week (06-10 June), a delegation from Wales’ further education sector is visiting the Basque Country in order to explore innovation in post-16 education and training and links with SMEs. The delegation, led by ColegauCymru and funded by Erasmus+, are … Continue reading

Posted in Europe, FE Policy, Skills | Tagged , , | Leave a comment

Day 2: learning from specialist vocational centres in the Basque Country

This week (06-10 June), a delegation from Wales’ further education sector is visiting the Basque Country in order to explore innovation in post-16 education and training and links with SMEs. The delegation, led by ColegauCymru and funded by Erasmus+, are blogging … Continue reading

Posted in Europe, FE Policy, Skills | Tagged , , | Leave a comment

Innovation in FE: an exploration of the Basque Country

This week (06-10 June), a delegation from Wales’ further education sector is visiting the Basque Country in order to explore innovation in post-16 education and training and links with SMEs. The delegation, led by ColegauCymru and funded by Erasmus+, are blogging … Continue reading

Posted in Europe, FE Policy, Skills | Tagged , , | Leave a comment

Making a Difference through Work Experience

Responsible Business Week is a great week in which to hear that the unemployment rate in Wales has reduced. But global unemployment statistics hide some concerning facts. For example, youth unemployment comprises 40% of the total unemployment rate in the … Continue reading

Posted in Skills | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment